NameCasrnPesticide useBCIBonsucroFLO 18FSCGCPRSBSANUTZ
2,2',3,3',4,5',6-Heptabromodiphenyl ether446255-22-7Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodiphenyl ether207122-16-5Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether60348-60-9Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether5436-43-1Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

AI 3-2975831506-32-8Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Aldrin309-00-2Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Alpha-Hexachlorocyclohexane319-84-6Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Beta-Hexachlorocyclohexane319-85-7Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Camphechlor8001-35-2Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Chlordane57-74-9Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Chlordecone143-50-0Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

DDT50-29-3Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate251099-16-8Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Dieldrin60-57-1Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Endosulfan115-29-7Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Endrin72-20-8Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Fluorad FC 101691-99-2Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Heptachlor76-44-8Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Hexabrominated diphenyl ether 15368631-49-2Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Hexabromobiphenyl36355-01-8Industrial chemical

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

RSB Ban

Hexabromodiphenyl ether 154207122-15-4Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Hexabromodiphenyl ethers36483-60-0Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Hexachlorobenzene118-74-1Microbiocide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Lindane58-89-9Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

MeFOSE Alcohol24448-09-7Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Mirex2385-85-5Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Octabromobiphenyl27858-07-7Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Pentabromodiphenyl ethers32534-81-9Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Pentachlorobenzene608-93-5Industrial chemical

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

Pentachlorophenol and its salts and esters87-86-5Wood Preservative

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

FSC

GCP Unacceptable

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

UTZ Prohibited

PFOS, acid1763-23-1Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

PFOS, ammonia salt29081-56-9Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

PFOS, diethanolamine (DEA) salt70225-14-8Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

PFOS, lithium salt29457-72-5Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

PFOS, potassium salt2795-39-3Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

PFS; perflourooctane sulfonyl fluoride307-35-7Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Polychlorinated biphenyls; PCB1336-36-3Industrial chemical

BCI Prohibited

Bonsucro Banned

Fairtrade 18 Red

RSB Ban

Sulfluramid4151-50-2Insecticide, Acaricide

BCI Prohibited

FSC

RSB Ban

SAN Prohibited Pesticides

Tetrabromodiphenyl ethers40088-47-9Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban

Tetraethylammonium perfluoroctane sulfonate56773-42-3Industrial chemical

BCI Prohibited

RSB Ban